Partners

Om de optimale werking te verzekeren, kan APEC zich berusten op een goede samenwerking met verschillende partners:

Havenbedrijf Antwerpen
De haven van Antwerpen is al sinds de middeleeuwen een onmisbare schakel in de wereldhandel. Vandaag de dag werken 150.000 mensen verder aan dit succesverhaal en is er een nauwe samenwerking tussen privébedrijven, overheden en het Havenbedrijf. Al deze mensen en partijen zetten zich samen in voor een welvarende en duurzame toekomst voor de Antwerpse haven én haar omgeving!

Port of Antwerp International (PAI)
Groeiende economische regio’s en havens zoals India, Brazilië, Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië hebben vaak behoefte aan begeleiding bij de ontwikkeling van hun haven- en logistieke infrastructuur. Port of Antwerp International (PAI) helpt hen om op een vakkundige, efficiënte en duurzame manier een haven uit te bouwen.

OCHA/CEPA
OCHA is het trainingscentrum voor haven arbeiders van de haven van Antwerpen en maakt deel uit van CEPA, de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen.
OCHA heeft een uitgebreide kennis in Maritime Port Operations en Skill Training voor dokwerkers in België. Ze bieden jaarlijks ongeveer 450 trainingen aan, in verschillende uiteenlopende maritieme onderwerpen. Samen met APEC, bieden zij deze opleidingen ook aan in België voor buitenlandse deelnemers.

Vlaamse Overheid en Federale Overheid van België
APEC werkt nauw samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Departement Internationaal Vlaanderen van de Vlaamse Overheid alsook met het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking van de Federale Overheid.
Dankzij de beurswerking met de overheid, is APEC in staat om jaarlijks een aantal beurzen toe te kennen aan de deelnemers. Deze beurs dekt de kosten van het seminarie en het verblijf voor twee weken. De beurzen worden gegeven aan kandidaten uit landen waarmee bovenstaande partners een akkoord hebben afgesloten.

IAPH
IAPH is een wereldwijde alliantie van havens, vertegenwoordigd door meer dan 200 havens en 140 havengebonden bedrijven in 90 landen. Alle havens die lid zijn samen verwerken meer dan 60% van de overzeese handel in de wereld en bijna 80% van het wereldcontainervervoer.
IAPH is een non-profit- en niet-overheidsorganisatie (NGO), het hoofdkantoor is gevestigd in Tokio, Japan.

Samenwerkingen

APEC heeft meerdere Memorandums of Understanding ondertekend met verscheidene havenauthoriteiten wereldwijd.

APEC heeft ook twee training centra opgericht in het buitenland:

GAPEC
in Guangzhou, P.R. China

Mercy Ships

Mercy Ships
Sinds 2019 steunen APEC en de experten die bijdragen aan de seminaries Mercy Ships.
Mercy Ships is een internationale liefdadigheidsorganisatie die hoop en genezing brengt aan de allerarmsten die geen toegang hebben tot gezondheidszorg.
Om dit waar te maken zet Mercy Ships ziekenhuisschepen in. Hulpverlening is gratis en focust op verschillende hoognodige chirurgische specialisaties.

Meer te weten komen over de prachtige dingen die Mercy Ships allemaal verwezenlijkt? Bezoek hun website www.mercyships.be